ลบ แก้ไข

เชียงใหม่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ

Northern Thai core busin
 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ริเริ่มโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติแก่แรงงานในภาคเหนือ เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากแรงงายไทยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ การบริการสปาและการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปางและลำพูน

            หลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมทางการปฏิบัติของแรงงานสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,445 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean