ลบ แก้ไข

พัฒนาเมืองชายแดนเป็นแหล่งการค้า

 

            ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและศูนย์การซื้อขายซึ่งมีชายแดนติดกับสี่ประเทศ คือ พม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายทางหลวงเอเชียที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ
            นอกจากนี้การส่งออกสินค้าของประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่การค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งออกในเขตชายแดนเป็นการค้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน 3 เขตเศรษฐกิจสำคัญ ดังนี้

            1. เขตเศรษฐกิจทางตะวันออก เป็นการเชื่อมโยงประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเวียดนามในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้กลายเป็นเมืองใหม่ของทางเดิน เนื่องจากห่างจากเมืองย่างกุ้งของพม่าแค่ 447 กิโลเมตรและห่างจากท่าเรือในมะละแหม่ง 163 กิโลเมตร

            2. เขตเศรษฐกิจทางตกวันตกเฉียงใต้ เป็นการเชื่อมโยงประเทศจีน, ประเทศพม่า, ประเทศลาวและประเทศไทย โดยมีเมืองหลักในทางเดิน คือ เชียงของในจังหวัดเชียงราย โดยในอดีตเชียงของเป็นท่าเรือหลักสำหรับเรือจำนวนมากจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆที่ล่องมาตามแนวแม่น้ำโขง

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,113 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • งานประชุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Peoples 'Forum) หรือ ACSC / APF จัดขึ้นในย่างกุ้ง ประเทศพม่าในรูปแบบ "ความก้าวหน้าของประชาชนที่มีต่อความสงบสุขอย่างยั่งยืนและการพัฒนาความยุติธรรมและประชาธิปไตย"...
  by dogTech
 • นางออง ซาน ซูจี รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป หลังจากที่เธอได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งขณะนั้นเธอไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลได้...
  by Editor Bow
 • จีนลดการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับยาสูบได้เกือบ 13 ล้านราย ภายในปี 2593 โดยการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการสูบบุหรี่ นักวิจัยระบุว่า จีนสามารถลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาสูบได้เกือบ 13 ล้านราย ภายในปี 2593...
  by Editor Bow
 • กฎบัตรอาเซียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของอาเซียนไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean