ลบ แก้ไข

คนไทยในตลาดแรงงานอาเซียนในปี 2015

            Thais will struggle in j


           นโยบายในการพัฒนาแรงงานของไทยกำลังเร่งการพัฒนาทักษะองการสำหรับตลาดแรงงานอิสระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2015 โดยนักวิชาการกล่าวว่า ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดตลาดแรงงานเสรี โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพใน 7 สาขาอาชีพ คือ แพทย์, ทันตกรรม, พยาบาล, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การสำรวจทางภูมิศาสตร์, การบัญชี สามารถย้ายงานได้อย่างเสรีภายในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน

            ตลาดแรงงานเสรีอาจขยายจนครอบคลุมทุกสาขาและระดับของงานได้ในอนาคต โดยแรงงานไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการทำงานในต่างประเทศ แต่พวกเขาจะเผชิญกับการแข่งขันที่ยากขึ้นเช่นกัน แรงงานไทยจึงจะต้องเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยรัฐบาลจะเปิดตัวมาตรการเพื่อปรับปรุงทักษะในด้านการทำงานและการสื่อสารของแรงงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,904 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean