ลบ แก้ไข

สอบมาตรฐานอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์สำหรับอาเซียน


 

            มาตรฐานทางกฎหมายฉบับใหม่สำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเตรียมตัวสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  2015 ทำให้สภาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTP) ร่างกฎหมายในการสนับสนุนและปรับมาตรฐานของ 4 ภาควิทยาศาสตร์ คือ สารเคมีอันตราย, การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีนิวเคลียร์, การควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

            มาตรฐานทางกฎหมายฉบับใหม่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ของไทยมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพสูงพอที่จะสามารถแข่งขันกับนักวิทยาในประเทศกลุ่มอาเซียนได้และจะเป็นการควบคุมมาตรฐานของนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

            พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของปี 2008 ได้ครอบคลุมทั้งสี่ภาคของวิทยาศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ โดยร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ถูกร่างขึ้นจะครบคลุมภาคอื่นๆ 

 

อ่านต่อ

 

dogTech
ชม 2,658 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean