ลบ แก้ไข

ความคืบหน้าของในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในประเทศพม่า

Updating the Progress of
 

            ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ทางการเมืองของไทยให้​​เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากนิวซีแลนด์และสาธารณรัฐประชาชนจีนรับทราบในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในย่างกุ้งพม่าเมื่อที่ 7 มิถุนายน 2014

            โดยประเทศจีนหวังว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนโดยรวม เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานในด้านความสัมพันธ์อาเซียน-จีน นอกจากนี้ประเทศจีนยังได้แสดงความต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าในด้านการดำเนินการตามประกาศของการปฏิบัติของภาคีและจรรยาบรรณในทะเลจีนใต้ เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,307 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean