ลบ แก้ไข

เชียงใหม่เตรียมพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ในอาเซียน                จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือของประเทศไทย เตรียมพัฒนาจังหวัดเป็น "เมืองแห่งอุตสาหกรรม MICE “ในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ในภูมิภาคอาเซียน

                ประเทศไทยเป็นตัวเลือกหลักของการจัดการประชุมและนิทรรศการต่าง หรือ MICE ในช่วง 30ปีที่ผ่านมา รัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการดึงดูดผู้ผู้ใช้บริการ MICE ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในในปัจจุบัน

                หลังจากที่เชียงใหม่ได้จัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ร่วมถึงงานแสดงสินค้า ทำให้เชียงใหม่มีแผนการพัฒนาเพื่อให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง MICE ในอาเซียน ซึ่งแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะเน้นที่การจัดธุรกิจ MICE ภายในประเทศและพัฒนาการทำงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรม MICE 

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,581 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean