ลบ แก้ไข

สมุนไพรไทย แพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์ OTOP เตรียมขยายตลาดสู่ AEC

สมุนไพรไทย แพทย์แผนไทยแล
            สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ "OTOP" เป็นหนึ่งในแผนกการที่รัฐบาลจะได้รับการส่งเสริม เพื่อการขยายตลาดไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานของสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งจะมีตลาดขนาดใหญ่สำหรับประชากร 600ล้านคน ในอนาคตการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            โดยการยกระดับมาตรฐานของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ OTOP จะเริ่มต้นที่การสร้างความปลอดภัยให้กับสมุนไพร เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนไทยอื่นๆ เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าพื้นบ้าน

            อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า 5 ชนิดของสมุนไพรไทยที่เป็นที่นิยมในตลาดคือ กวาวเครือ, ไพล, กระชาย, ใบบัวบกและผลิตภัณฑ์จากข้าว

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,518 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean