ลบ แก้ไข

ไทยสร้างชุมชนการลงทุนเพื่อ AEC

ไทยสร้างชุมชนการลงทุนเพื            ประเทศไทยต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและจะมีการสร้างชุมชนการลงทุนในประเทศไทย โดยจะเป็นการลงทุนสำหรับประชาชนในอาเซียน โดยมีการรวมกับ ประเทศจีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่

              นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคย่อย เช่นยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงหรือ ACMECS, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS และ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC

            อาเซียนจะช่วยสร้างความคิดริเริ่มในการลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างข้อตกลงในด้านการค้าเสรีและการลงทุนหรือลงนามกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งจะทำให้อาเซียนมีรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้น

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,748 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean