ลบ แก้ไข

ความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการตั้งเมืองการค้ายาง            ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งเมืองการค้ายางในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมยาง เพื่อการพัฒนาชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยเมืองการค้ายางจะได้รับการยอมรับในพื้นที่ชายแดน ซึ่งติดกับด่านชายแดนประกอบในอำเภอนาทวี ซึ่งถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดของทั้งสองประเทศ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ร่วมมือกันในด้านมุมมองสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่ทำงานอยู่ในเมืองการค้ายาง ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินและการจัดตั้งเมืองการค้ายาง โดยช่วยสร้างอัตราการจ้างงานและสร้างรายได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนของทั้งสองประเทศ

            ประเทศไทยจะทำหน้าที่จัดส่งน้ำยางที่มีคุณภาพดีไปยังเมืองการค้ายาง โดยเมืองการค้ายางยังจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนด้านพลังงานที่ลดลงและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศมาเลเซีย

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,867 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean