ลบ แก้ไข

บริษัทของไทยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

บริษัทของไทยเพิ่มความสนใ                การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015ทำให้บริษัทเอกชนของไทยได้ให้ความสนใจมากขึ้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับพนักงานและบุคคลากร เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเหตุผลที่บริษัทเอกชนของไทยสนใจในแง่ของวัฒนธรรม

            เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมากกำลังทำธุรกิจหรือวางแผนที่จะลงทุนในประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของปิโตรเลียมและสุขภาพของประชาชนทำให้ต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

            สิ่งที่หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อนบ้านจะสอนนั้นครอบคลุมในเรื่องของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศเหล่านั้น รวมไปถึงวัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสารของประเทศเพื่อนบ้าน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,758 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean