ลบ แก้ไข

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับ AEC

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมคว            กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะพัฒนาศูนย์การแพทย์ใน5ภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การแพทย์ของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก

            ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า แผนการพัฒนาศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคจะได้รับการจัดตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงราย ในภาคเหนือ, จังหวัดอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดจันทบุรีในภาคตะวันออก, จังหวัดสงขลาในภาคใต้และจังหวัดกาญจนบุรีในภาคตะวันตก

            ในขณะเดียวกัน 50โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจะได้รับการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชายแดน เพื่อรองรับกับตัวเลขการเพิ่มขึ้นในการใช้บริการของผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,250 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายสมหมาย ภาษีรมว.คลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน...
  by Editor
 • ดูผิวเผินมาเลเซียเป็นประเทศทันสมัยที่สุดในอาเซียน แม้แต่สิงคโปร์ก็สู้ไม่ได้ เนื่องจากมีจำนวนประชากรขนาดกลาง มีสัดส่วนชาติพันธุ์ที่น่าสนใจคือ มาเลย์ จีน อินเดีย และชาติอื่นๆ...
  by Editor
 • เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงานเพื่อรอง รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล ด้าน...
  by Editor
 • เจ้าหน้าที่จากกัมพูชา, ลาวและพม่าเข้าร่วมการประชุมนัดพิเศษในบาหลี ประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะมีการประชุมอาเซียนครั้งที่ 26 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ (ACCSQ)...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean