ลบ แก้ไข

ไทยและเวียดนามเตรียมกระชับความสัมพันธ์เพื่อก้าวสู่ ASEAN

ไทยและเวียดนามเตรียมกระช            สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม สำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีความเห็นที่กระชับความสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อการปลูกฝังให้ประชากรในประเทศตัวเองเกิดความรู้สึกที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน

            นอกเหนือจากการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกันในด้านต่างๆ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายที่จะช่วยรวมตัวประเทศไทยและเวียดนามให้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้อธิบายเพิ่มว่า ในหมู่ประชาชนในเวียดนามได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางการศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตามการประเมินล่าสุดของก็พบว่าประชาชนเวียดนามส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในระดับที่น่าพอใจ

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,955 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean