ลบ แก้ไข

ทุกหน่วยงานราชการของไทยเตรียมความพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน

All Government Agencies

 

            นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซียนในปี 2015 เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคประชาสังคมจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีความสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆจากโอกาสในการรวมอาเซียน

            นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า อาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวของประชากร 600 ล้านคนในปี 2015 และหลังจากการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการทำหน้าที่เป็นประตูสู่อาเซียน รัฐบาลจึงจะต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศอาเซียนอื่นๆ

 

อ่านต่อ

 

dogTech
ชม 7,616 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean