ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ 6 เพื่อต่อต้านยาเสพติด

Thailand Hosts the 6th M
 

            สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของภูมิภาคปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 โดยการประชุมครั้งที่ 6 ของ AIPA จะเป็นการหารือของคณะกรรมการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIFOCOM) เพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมและในฐานะประธาน AIPA

            หัวข้อหารือที่สำคัญ คือ การปราบปรามยาเสพติดและการประสานกันของกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อที่จะร่วมกันนำอาเซียนไปสู่​​ความสำเร็จของการเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติดในปี 2015 โดยผู้แทนจากอาเซียนและประเทศผู้สังเกตการณ์ได้มีกำหนดที่จะเข้าศึกษาและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงและหอฝิ่นที่สามเหลี่ยมทองคำในอำเภอเชียงแสน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,640 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean