ลบ แก้ไข

อาเซียนพิจารณาเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาค

ASEAN Countries to Consi
 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรของประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ในประเทศไทย โดยในการประชุมจะมีการขอให้พิจารณาแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่การลงทุน เพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค โดยจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่ง

            กองทุนจะมาจากเงินสำรองต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านทางธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ด้วยการออกตั๋วสัญญาเฉพาะเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นโดยเงินลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้ 

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,509 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559 สาระสำคัญจากการวิจัย ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014...
  by dogTech
 • ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา พร้อมที่จะช่วยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้กับไทย พร้อมแนะนำไทยต้องสนับสนุนประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น อ่านต่อ AEC Connectivity...
  by dogTech
 • ประเทศพม่าเริ่มต้นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อนำไปสู่​​การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME)...
  by dogTech
 • นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่าง บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชนจากประเทศไทย กับบริษัท ฉงฉิ่ง เจเนอร์รัล...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean