ลบ แก้ไข

อินโดนีเซียและไทยร่วมกันปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน 

            รัฐบาลอินโดนีเซียและไทยตกลงที่จะร่วมมือกันปรับปรุงภาคการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ในครั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอตัวเข้าร่วมการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนา

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศไทยเป็นประธานในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซีย โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียและไทยมีคณะทำงานในการวิจัยและการลงทุนเพื่อการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียนเช่นเดียวกัน จึงจะมีการร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งกฎบัตรการจัดซื้ออาหารสำรองในกรณีฉุกเฉินของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,012 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยกำลังที่จะก้าวขึ้นเป็น "ดีทรอยต์แห่งตะวันออก " กำลังจะเป็นความจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีน มีขนาดใหญ่เกือบสองเท่าของสหรัฐอเมริกา ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ายรถยนต์เติบโตอย่างรวดเร็วถึง...
  by dogTech
 • ผลเชิงบวกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทย คือจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนและการซื้อขายกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างอิสระมากขึ้นและง่ายขึ้น โดยประเทศไทยสามารถลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นโดยอุปสรรคน้อยลง...
  by dogTech
 • ผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลในอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกของอาเซียนโดยการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกและการบร...
  by dogTech
 • จากผลการศึกษาภายใต้กิจกรรมการจัดทําแผนที่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน(ASEAN Niche Market Mapping) ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กล่าวถึง...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean