ลบ แก้ไข

4 เป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการผลิตสินค้าในภูมิภาค เพื่อเป็นปลายทางการลงทุนที่ครบวงจรในตลาด AEC ซึ่งเป็นการรวมตลาดทั้ง 10 ประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน
 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการริเริ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและปรับนโยบายทางการเมืองของประเทศในกลุ่มสมาชิก เพื่อช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายและนโยบาย เป็นต้น
 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,829 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean