ลบ แก้ไข

ความต้องการสำหรับผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

Demand for Thai Silk in

 

            การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่นและประเทศในยุโรปยังคงอยู่ในความต้องการที่ดีในขณะที่บางประเทศในตะวันออกกลาง เช่น โอมาน ได้เริ่มให้ความสนใจกับผ้าไหมไทย

            อุตสาหกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี แม้ว่าความต้องการสำหรับผ้าไหมไทยยังคงสูงแต่พื้นที่เพื่อการเกษตรลดลง โดยในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงไหมมีพื้นที่อยู่ที่ 400,000 ไร่ แต่ในปัจจุบันพื้นที่การเลี้ยงไหมและการผลิตหม่อนลดลงเหลือเพียง 100,000 ไร่

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,283 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ในความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ทำให้ประเทศในกลุ่มเอเชียสามารถที่จะเชื่อมต่อกันมากขึ้นผ่านการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทั้งในด้านการทำธุรกรรมการค้าสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน...
  by dogTech
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนของประเทศไทยและประเทศพม่าได้พบปะหารือกันในบริเวณจังหวัดชายแดน โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ...
  by dogTech
 • การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2556 อยู่ที่ 5.42% ขยายตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากเศรษฐกิจของปี 2555 แสดงผลงานได้แย่ที่สุดในรอบมากกว่า 10 ปี ตามรายงานของทางการที่เผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ระบุในรายงานว่า...
  by Editor Bow
 • การมาถึงของประชาคมอาเซียน จะทำให้การปลูกกาแฟของไทยมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น ทำให้กรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและหาวิธีลดต้นทุนการผลิต กรมวิชาการเกษตรได้ให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean