ลบ แก้ไข

การดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยถูกใช้เป็นต้นแบบในอาเซียน

Thailand’s Good Care for
 

            ประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความชื่นชมในการให้การดูแลที่ดีสำหรับประชากรสูงอายุในประเทศไทย โดยมีความคิดที่จะใช้ระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นต้นแบบในประเทศอื่นๆของอาเซียนซึ่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ (JICA) ในโครงการที่จะพัฒนาบริการด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

            กลุ่มของผู้สูงอายุคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรของประเทศ โดยโครงการพัฒนาบริการด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะครอบคลุม 6 จังหวัดต้นแบบ คือ กรุงเทพมหานคร, เชียงราย, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี, นนทบุรีและขอนแก่น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การรักษาผู้สูงอายุและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,073 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean