ลบ แก้ไข

ภาครัฐและภาคเอกชนถูกกระตุ้นให้คว้าโอกาสใหม่ของอาเซียน

Public and Private Secto
 

            ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้ปรับตัวและแสวงหาโอกาสใหม่จากการรวมกลุ่มของอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้การปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 16

            นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การรวมกลุ่มเป็นชุมชนเดียวในปี 2015 ของอาเซียนจะนำความท้าทายมาให้ แต่ทุกภาคส่วนของสังคมก็จำเป็นจะต้องเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะได้รับจากโอกาสใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,046 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ