ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเรียกร้องให้อาเซียนแลจีนเพิ่มการติดต่อระหว่างกัน

Thailand Urges ASEAN and

 

            ประเทศไทยได้เรียกร้องให้อาเซียนและจีนมีส่วนร่วมในภาคเอกชนและภาคการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างสถาบันและเชื่อมโยงผู้คนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยเมื่อตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและความท้าทายในภูมิภาคนี้ทำให้ความร่วมมือในทะเลจีนใต้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและเรื่องอื่น

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมาและความคืบหน้าของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยอาเซียนและจีนได้สนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่ผ่านมา

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,653 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean