ลบ แก้ไข

ประเทศไทยมุ่งเน้นให้อาเซียนเพิ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


 

            ประเทศไทยได้มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอาเซียน ทำให้ประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในอาเซียน เช่น การพัฒนามนุษย์, สิทธิมนุษยชน, ความเสมอภาค, ความยุติธรรมทางสังคม, สวัสดิการในการดูแลสุขภาพและการศึกษา

            ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 เปิดโอกาสให้ผู้นำอาเซียนทบทวนความคืบหน้าในการเป็นประชาคมอาเซียนและในส่วนของประเทศไทยได้ส่งรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นตัวแทนในการประชุมและได้เน้นความสำคัญของการจัดทำแผนแม่บทในการเชื่อมต่ออาเซียนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน


 

อ่านต่อ...

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 9,672 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ