เวียดนามเอาแน่ ตั้งเขตเศรษฐกิจ บนเกาะฟูก๊วก
เวียดนามเอาแน่ ตั้งเขตเศ


ทางการเวียดนามเตรียมการที่จะก่อสร้าง "เขตเศรษฐกิจ" บนเกาะฟูก๊วก เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียนซาง ซึ่งเกาะดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยว เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงาม โดยแผนการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจบนเกาะฟูก๊วก

คาดว่าการก่อสร้างทั้งหมด จะเสร็จสิ้นในอีก 7 ปีข้างหน้า และตั้งเป้าเอาไว้ว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้าเกาะฟูก๊วกจะเป็นเมืองเอกของจังหวัดเกียนซางตามแผนพัฒนาเมืองฟูก๊วกอีกด้วย
 
กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทที่เข้ามาตั้งฐานการผลิต ที่เขตเศรษฐกิจบนเกาะฟูก๊วกจะได้รับสิทธิพิเศษ ทั้งเรื่องการจ่ายภาษีและเงินลงทุนต่างๆ และภายในช่วง 10 ปีแรกของการดำเนินการ เขตเศรษฐกิจฟูก๊วกยังได้รับอนุญาตให้นำเงินรายได้ทั้งหมด มาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และยังได้รับเงินสนับสนุนจากทางการเวียดนามอีกด้วย

เรียบเรียงแปล TS
โดย Spider Show
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้