อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สาม
อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์

อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามในเดือนกรกฎาคมส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขนส่งทางถนน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 1.9 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.8 ในเดือนมิถุนายน สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์

ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากร้อยละ 2.6 ในเดือนกรกฎาคมจากร้อยละ 4.8 ในเดือนมิถุนายนเป็นผลมาจากการคืนเงินสำหรับครัวเรือน 

เรียบเรียงต้นรัก
โดย Spider Show
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้