ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสิงคโปร์
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสิงคโปร์
องค์กรต่างๆและสังคมในสิงคโปร์ช่วยให้คนหนุ่มสาวของประเทศเค้าผ่านการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับวิธีคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้สร้างเครื่องมือดิจิดอลและผลิตภัณฑ์สำหรับผลกระทบทางสังคม

ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป

ต้นรักแปลจาก singapore news 
โดย Spider Show
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้