ลบ แก้ไข

รัฐบาลลาววางแผนเพิ่มผลผลิตข้าว ให้ได้ 5 แสน ถึง 1 ล้านตัน ในปี 2015

รัฐบาลลาววางแผนเพิ่มผลผล

รัฐบาลลาววางแผนเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อส่งออกให้ได้ 5 แสน ถึง 1 ล้านตัน ในปี 2015 และเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน ในปี 2020 ตามลำดับนายตี พมมะสัก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรม-ป่าไม้ แถลงยืนยันว่า คณะรัฐบาลลาวได้วางแผนที่จะส่งเสริมการผลิตข้าวจ้าว เพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ฤดูกาล 2013-2014 นี้เป็นต้นไป

ภายใต้แผนดังกล่าว คณะรัฐบาลลาวจะมุ่งให้การผลักดันการปลูกข้าวแขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขด เป็นเบื้องต้น  ก่อนขยายไปสู่เขตอื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวจ้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เป้าหมายที่จะส่งเสริมการส่งออกเข้าจ้าวให้ได้ 5 แสน ถึง 1 ล้านตัน ภายในปี 2015 และเพิ่มให้ได้ถึง 1.5 ล้านตัน ภายในปี 2020 ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี ทางการลาวคาดว่า ผลผลิตข้าวประจำฤดูกาล 2012-2013 นี้จะมีเพียง 3.54 ล้านตัน ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ที่ 3.8 ล้านตันได้ เนื่องจากเกษตรกรลาวได้ลดพื้นที่ปลูกข้าวลงและหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นมากขึ้น ประกอบกับในหลายพื้นที่ของประเทศต้องประสบกับภัยแล้งต่อเนื่องอีกด้วย

แหล่งที่มา : lao.voanews.com
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 4,505 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ศ.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ผลการจัดทำดัชนีความพร้อมของบริษัทไทยในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 หรือ ASEAN Readiness Index...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยจะตั้งค่าภาษีนำเข้า สำหรับสินค้าจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การบูรณาโครงการระบบภาษีนำเข้าของอาเซียน (AISP) โดยได้รับการอนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง...
  by dogTech
 • การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่เพียงแต่อาเซียนจะค้าขายกันเอง แต่ยังมีกรอบอาเซียนบวก 3 ที่รวมการค้ากับจีนไว้ด้วย ซึ่งมีความน่าสนใจ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก ลู่ทางยุทธศาสตร์อาเซียนกับจีน...
  by Editor Bow
 • รัฐมนตรีเศรษฐกิจจากอาเซียน และประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือความตกลง RCEP (Regional...
  by Spider Show

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean