ลบ แก้ไข

About uAsean

uAsean "มหานครอาเซียน"
เดินทางเรียนรู้สู่อาเซียนใหม่


เกี่ยวกับ uAsean.com
 

About uAsean


 
       uAsean หรือ มหานครอาเซียน เกิดจากแนวคิดที่เชื่อว่า “ASEAN Community is the new opportunity of everyone in ASEAN” (ประชาคมอาเซียนคือโอกาสใหม่ของทุกคนในอาเซียน) แต่ปัญหาคือ ทุกคนในอาเซียนยังเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังไม่มากพอ อันเกิดจากความแตกต่างในเรื่องของภาษา ทำให้ขาดแหล่งเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน ขาดชุมชนที่จะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล จึงเกิดแนวคิดที่จะรวมกลุ่มของผู้คนในอาเซียนให้เรียนรู้ รวมกลุ่ม สร้างชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ  จึงเป็นที่มาของ มหานครอาเซียน หรือ uAsean
 
       uAsean หรือ มหานครอาเซียน ก่อตั้งในวันที่ 13 เมษายน 2013  โดยมีแรงบันดาลใจและความตั้งใจเพื่อให้ทุกคนในประชาคมอาเซียนซึ่งมีจำนวนมากกว่า 600 ล้านคน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละประเทศ ยอมรับความแตกต่าง เข้าใจ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดเป็นชุมชนอาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้สามารถแข่งขันในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
       uAsean หรือ มหานครอาเซียน เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะรวมตัวกันในปี 2015 ประกอบด้วย
      ·       About AEC  เรียนรู้ที่มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      ·       News   รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศในอาเซียน
      ·       Lifestyle  เรียนรู้วิถีชีวิตที่สวยงาม ภาษา วัฒนธรรม อาหาร แฟชั่น การแต่งกาย ของแต่ละประเทศ
      ·       Business  นำเสนอข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสในการทำงานร่วมมือกันในอาเซียน
      ·       Education  ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา การเรียนต่อ มหาวิทยาลัย โรงเรียน การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของแต่ละประเทศในอาเซียน
      ·       Travel  สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สุดฮิตในอาเซียน
      ·       Entertainment  ความเคลื่อนไหววงการบันเทิงของอาเซียน
      ·       Technology  ข่าวสารด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของแต่ละประเทศในอาเซียน
 

ติดต่อทีมงานมหานครอาเซียน

      Email: uasean10@gmail.com Tel. +668-5826-9302 , +668-8621-0137


 

 

ศักดา ดีคำป้อ
ชม 4,359 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean