Politics Social Rss Feed
New Stories

การประชุมคณะกรรมาธิการด้านร่วมมือทวิภาคีของประเทศไทย-พม่าถูกจัดขึ้นโดยประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่และมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่าเป็นประธานในการประชุม อ่...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญสูงสุดในการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในตอนท้ายของปี 2015 อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
ประเทศไทยต้องการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนกับประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสองของคู่ค้าสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดตั้งกร...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภัยพิบัติได้นำไปสู่​​การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตและทรัพย์สินในภูมิภาคอาเซียนดังนั้นประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในการสร้างความยืดหยุ่นทางภัยพิบัติและได้เน้นความจำเป็นในการจัด...
by dogTech
ประเทศไทยได้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายเสรีของอาชีพเภสัชกรในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากเภสัชกรไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเคลื่อนย้ายเสรีได้ในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ...
by dogTech
การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นหลักของการอภิปรายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในประเทศบรูไน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และชี้แจงความคืบหน้าของการทำงาน ...
by dogTech
รัฐบาลเมียนมากำลังพิจารณาใช้กฎหมายขับรถพวงมาลัยซ้าย ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่ ที่เคยชินกับการขับรถพวงมาลัยขวา อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย (สนร.มซ) รายงานว่าทางการมาเลเซียประกาศบังคับใช้ระบบการจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (FWCMS) อย่างเป็นท...
by dogTech
นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณนครแวนคูเวอร์ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในนครแวนคูเวอร์ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gregor Robertson นายกเทศมนตรีนครแวนคู...
by dogTech
สำนักข่าวเบอร์นามาของทางการมาเลเซียรายงานอ้างคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค เมื่อค่ำวานนี้ว่า ขณะนี้บริษัทด้านการเกษตรในอินโดนีเซียยังคงเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแ...
by dogTech
เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้ประสานงานด้านทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนของ ILO ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน มี...
by dogTech
ในระหว่างการเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 1 ตุลาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีใน...
by dogTech
เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผ่านการอบรบจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMO) และศูนย์บริหารโครงการAHAเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนการอบรมครั้งนี้ถือเป็นฝึกอบรมการจัด...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศมาเลเซียและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อร่วมพูดคุยด้านความร่วมมืออาเซียนในส่วนของอาหาร, การเกษตรและป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Con...
by dogTech
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ได้มีการชุมนุมในปูซานเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและเกาหลีนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงทิศทางในอนาคต โดยเฉพาะความคิดริเริ่มที่สำคัญ เช่น การเปิดเสรีค้าและข้อตกลงความร่วมมือในการเ...
by dogTech
สถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน(AIPR) ได้จัดการประชุมที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยในการประชุมมีการหารือในกลุ่มAIPRเพื่อสรรหากรรมการบริหารเงินทุนและกลไกการทำงานของAIPR อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ(ACDM)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความร่วมมือเพื่อเร่งการดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (AADMER)โดยการประชุมถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการโ...
by dogTech
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้า AMMTC) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Ministerial Meet...
by dogTech
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคณะกรรมการการรับรองแห่งชาติลาว (LNAB) โดยหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการของห...
by dogTech
สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์(AIPR) เปิดการประชุมวิชาการในประเทศพม่า โดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีกับสมาชิกของสภาปกครองและคณะกรรมการที่ปรึกษาของ AIPRในจัดการประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพแ...
by dogTech
ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นนี้จัดเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของประวัติศาสตร์กา...
by dogTech
กรอบข้อตกลงความร่วมมือ(FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ) เกิดขึ้นโดยการลงนามระหว่างเลขาธิการอาเซียนและผู้อำนวยการยูนิเซฟภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิ...
by dogTech
เปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการของการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติประจำปี 2015 (ARF DIREX 2015) โดยมีการทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศพม่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย, รัฐมนตรีต่างประเทศจี...
by dogTech
ในฐานะที่อาเซียนจะเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ในปี 2015 ทำให้ต้องมีความตระหนักถึงความเป็นประชาคมที่เข้มแข็งโดยคณะกรรมการประสานงานอาเซียน(ACCC)ได้มีการประชุมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนอาเซียน(PPP)ในกรุงมะนิลา เพื่อหารือเกี่ยวกับก...
by dogTech
เลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมให้แก่รัฐบาลของประเทศเบลเยี่ยมที่ให้การสนับสนุนในความพยายามของสร้างประชาคมอาเซียนผ่านการแบ่งปันการเรียนรู้และการสนับสนุนอย่างแข็งขัน โดยอาศัยประสบการณ์จากการรวมกลุ่มสหภาพ...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ยืนยันว่าประเทศไทยจะยังคงยึดมั่นในภารกิจและหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการตระหนักถึงประชาคมอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนนอก...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องใน Nay Pyi Taw ประเทศพม่าหลังจากที่มีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดเอเปคครั้งที่ 22 ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน...
by dogTech
จากรายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆมีแนวโน้มที่จะมีการย้ายถิ่นมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เดินทางเยือนพม่าในการประชุมกลุ่มเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง-อิระวดี-เจ้าพระยาครั้งที่ 6 (ACMECS)โดยการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสองเพื่อร่วมพูดคุยและหารือใ...
by dogTech
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงปัญหาของการอพยพอย่างผิดกฎหมายของผู้คนในมหาสมุทรอินเดียกับรัฐมนตรีต่างประเทศประจำประเทศมาเลเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศประจำประเทศอินโดนีเซีย ตามคำเช...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เน้นความพยายามของไทยที่จะจัดการปัญหาของแรงงานข้ามชาติชาวโรฮิงญาในฐานะที่เป็นประเทศกลางในการขนส่งแรงงานข้ามชาติในอาเซียนโดยไทยมองปัญหานี้ในแง่ของความมั่นคงของชาติและหลักการ...
by dogTech
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรือบรรทุกแรงงานข้ามชาติจำนวนกว่า 300 คน ที่ลอยอยู่ในน่านน้ำไทยตามแนวชายฝั่งไทย-มาเลเซีย ใกล้ทางตอนใต้ของจังหวัดสตูล โดยตามการเปิดเผยเมื่อได้รับแจ้งนายกรัฐมนตรีปร...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้องในกรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยตามรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ง...
by dogTech
กระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) เพื่อหารือด้านทิศทางในอนาคตของASEMและแสดงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะตัวของแทนกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดการประชุมครั้งสำคัญ โดยในที่ประชุมมีการเสนอ "วิส...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำACMECSครั้งที่ 6 ในการให้​การสนับสนุนโครงการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อการเชื่อมต่อทั่วประเทศในกลุ่มสมาชิกACMECSซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ควา...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะดำเนินการกับแผนการที่จะให้ความร่วมมือกับจีนและญี่ปุ่นในโครงการรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนโดยโครงการนี้ประกอบด้วยเส้นทางหนองคาย - โคราช - แก่ง...
by dogTech
การอพยพที่ผิดปกติท​​างทะเลเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของประเทศไทยในช่วงหลายปีโดยประเทศไทยมีความพยายามที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประชาคมระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวในการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของ...
by dogTech
ประเทศไทยได้มีการเรียกร้องให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะประเทศต้นกำเนิดของการอพยพหรือประเทศปลายทางให้มีจิตวิญญาณของมิตรภาพและหาวิธีการแก้ไขปัญหาของการย้ายถิ่นที่ผิดปกติทางทะเลในภูมิภาคนี้ ใน นอกจากนี้ยังมีการชี้ให้เห...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวได้การประชุมผู้แทนถาวรแห่งสหประชาชาติในโครงการซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและแสดงศักยภาพของประเทศไทยว่ามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหประชาชา...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาและนาย Josaia Voreqe Bainimaraนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐฟิจิได้มีโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายพื้นที่ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความปลอดภัยการค้าการลงทุ...
by dogTech
Page 3 of 11 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ